Pijn is niet zinloos

Je kunt iets delen met een ander in vreugde maar ook in pijn en verdriet.
Leven kan alleen maar bestaan en men kan alleen maar verder evalueren als
men ook de pijn kent en het lijden. Dit is zeker niet zinloos. Niets is zinloos.
We hebben alle ervaringen nodig om te kunnen groeien. Maar het is nog belangrijker om te accepteren dat een bepaalde gebeurtenis heeft plaats gevonden. Soms maken we iets mee, wat we weer snel willen vergeten. We verdringen als het ware de ervaring waardoor we de pijn of het bijbehorende verdriet wegstoppen. Hierdoor geven we ons zelf niet de gelegenheid om de pijn te doorleven waardoor we kunnen leren van onze ervaringen.

Hoe kun je verder gaan als er geen acceptatie is, als je niet kunt begrijpen
waarom? Geef je zelf de kans om te zien wie je was, maar wat je nu niet meer
bent. Omgeef het met Licht en bekijk het met mededogen! Zie dat er dingen
zijn gebeurd die nodig waren en die wellicht heel veel pijn hebben gedaan
en misschien wel nog steeds pijn doen. Alles is verbinding met elkaar. Natuurlijk
is alle pijn die de mens voelt inherent aan het geen in hem zelf omsloten
ligt. Dit is een gegeven waar aan gewerkt dient te worden, wil je het kunnen
gaan begrijpen en accepteren. Maar het heeft geen zin om er aan voorbij te
gaan door het nog verder weg te stoppen zodat de wond die is geslagen in de
tijd alleen maar verder ettert. Geef het de kans om te helen door het aan
het Licht bloot te stellen. Een wond kan enkel genezen doordat het Licht ziet,
niet door het in de duisternis te laten zijn.

Voel en ervaar waarom er pijn is? Koester deze pijn niet, maar kijk er naar
vanaf een afstand. Spreek er over met hen die je begrijpen en die je dierbaar
zijn. Juist door te delen kun je gaan helen, net zolang totdat het geen pijn
meer doet en je weet dat je het achter je hebt gelaten. De mens heeft de neiging
om afweermechanismen te gebruiken om zaken die pijn hebben gedaan in het verleden
heel diep weg te stoppen. Mocht deze oude pijn dan toch een keer naar boven
komen dan wordt het nog dieper weg gestopt. Doe dit niet langer maar geef
deze pijn de kans om te bestaan. Want juist door het de kans te geven, zal
het kunnen oplossen. In Liefde is alles mogelijk. Geef degene die je lief
hebt de ruimte en laat elkaar ook voelen hoe je de Liefde ervaart en wat je
verlangt van een ander. Alles is geoorloofd in de Liefde, sluit daarom ook
niets uit, maar wordt ruimer van hart waardoor er meer mogelijk is. Hoe meer
je kunt helen, hoe meer je kunt groeien.

Wees daarom niet te hard voor jezelf, maar accepteer jezelf met je mooie
en minder mooie kanten. Alles mag er namelijk zijn. Druk niets langer meer
weg, maar weet dat het opgelost mag worden. Juist nu is het de tijd om zaken
op te lossen, de nieuwe tijd vraagt om heling van oude pijnen. Pas daarna
kan je weer verder, maar tot die tijd mag je oude pijn en verdriet loslaten
als mede oude patronen zodat er een nieuwe basis gelegd kan worden waarop
je weer verder kan.

Tracht niet alles zelf te willen afhandelen en onder controle te houden maar
laat het werk het werk doen. Plant enkel zaadjes van liefde en probeer niet
iedereen te helpen en het leven van anderen te leiden. Geef enkel aan en laat
los, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De toekomst is een gegeven
en dat ontstaat enkel en alleen in het Nu. Laat daarom alles los wat in de
toekomst zal gaan gebeuren. Het zal je niet verder helpen en geeft alleen
maar meer zorgen en problemen wat helemaal niet nodig is. Laat ook het verleden los zodat je niet langer verbonden bent met oude pijn en verdriet.

Als je de Liefde in je zelf kunt vinden, kun je ook in liefde zijn voor de ander,
niemand is perfect. Heb ook de behoefte niet de ander perfect te laten zijn,
immers iedereen heeft zijn mindere kanten even goed als er positieve kanten
zijn. Door onze positieve kanten uit te bouwen en te zien waar onze negatieve
kanten liggen zullen we een balans creëren waar we verder door kunnen groeien.
Onderdruk niets meer wat we niet willen zien, maar wees wie je bent!